PHIN Croatia

Obtaining grants for investments, infrastructure and training. Preparing applications forms, feasibility studies, business plans, development strategies for municipalities. Financing projects for local governments and businesses.

information services

 • RSS
 • Find us on facebook

  Find us on facebook

 • Twitter
 • hrvatski
 • English

News

PHIN anniversary

We are very glad to inform you that PHIN has been on the market for 10 years. This is really special anniversary for us. We are present in four European markets and we have obtained for our clients more than 150 000 000 euro. Thank you for being with us!...

more

EU Funds Consulting

Do you want to develop your business? European funds are just the opportunity you need! We help you get them....

more

Project’s Preparation

We come to your aid by helping you in choosing the right program for your project. Afterwards we draft the necessary documentation and submit it to the authority that manages the program. ...

more

Project’s Implementation

We support the implementation of the project so you can enjoy the results of your project....

more

R.W. Emerson:

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. ...

more

Projekti edukacije i treninga

2014-05-16 13:04

Tijekom 2014. godine biti će objavljen značajan broj javnih poziva za jačanje i razvoj ljudskih potencijala preostalih za financijsko razdoblje 2007-2013, odnosno iz 6 mjeseci našeg članstva 2013. godine. Na određene natječaje prijavitelji će moći biti i tvrtke, a na ostale samo javne institucije registrirane za provođenje programa obrazovanja.

Ovdje dajemo kratak pregled mjera i očekivanih natječaja, odnosno javnih poziva:

Prioritet 1. Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje  u tržište rada

 • Mjera 1.1. Potpora u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike na tržištu rada
 • Mjera 1.2. Potpora učinkovitosti i kvaliteti javnih službi nadležnih za zapošljavanje

Prioritet 2. Jačanje socijalnog uključivanjai integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada

 • Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa zapošljavanju
 • Mjera 2.2. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa obrazovanju
 • Mjera 2.3. Razvoj socijalnih usluga za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja       

Prioritet 3. Jačanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

 • Mjera 3.1. Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
 • Mjera 3.2. Jačanje sustava obrazovanja odraslih
 • Mjera 3.3. Jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te njihovih partnera

 Prioritet 4.  Tehnička pomoć

 • Mjera 4.1. Priprema projekata
 • Mjera 4.2. Upravljanje Operativnim programom

Prioritet 5. Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje

 • Mjera 5.1.  Promocija socijalnog dijaloga
 • Mjera 5.2.  Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj

 Naša tvrtka također pruža usluge edukacije vaših djelatnika iz različitih područja, od pripreme projektnih prijava, provedbe projekata kada ugovorite financiranje (sukladno ugovornim obvezama za odgovorno upravljanje projektom, redovito izvještavanje, provođenje predviđenih aktivnosti, provedbu nabave prema pravilima, ostvarivanje indikatora i predviđenih rezultata projekta), pa sve do izrade složenih tendera, odnosno prijava na javne natječaje za pružanje usluga, isporuku roba ili izvođenje radova (reference, stručnjaci i životopisi, popratna dokumentacija, tehničko rješenje i sl.).

 

 Share:

 • Google+
 • LinkedIn

   

   

  Copyright © 2014 PHIN