PHIN Croatia

Obtaining grants for investments, infrastructure and training. Preparing applications forms, feasibility studies, business plans, development strategies for municipalities. Financing projects for local governments and businesses.

information services

 • RSS
 • Find us on facebook

  Find us on facebook

 • Twitter
 • hrvatski
 • English

News

PHIN anniversary

We are very glad to inform you that PHIN has been on the market for 10 years. This is really special anniversary for us. We are present in four European markets and we have obtained for our clients more than 150 000 000 euro. Thank you for being with us!...

more

EU Funds Consulting

Do you want to develop your business? European funds are just the opportunity you need! We help you get them....

more

Project’s Preparation

We come to your aid by helping you in choosing the right program for your project. Afterwards we draft the necessary documentation and submit it to the authority that manages the program. ...

more

Project’s Implementation

We support the implementation of the project so you can enjoy the results of your project....

more

R.W. Emerson:

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. ...

more

Investicijski Projekti

2014-05-16 13:01

Kada se radi o projektima za koje tražimo sufinanciranje iz EU budžeta, moramo identificirati svrhu i namjenu projekta, kako bismo pronašli najoptimalnije linije za prijavu vašeg prijedloga. Moramo razlikovati investicijske projekte privatnih tvrtki od investicija u javnu infrastrukturu poput aerodroma, bolnica, škola, vrtića, prometnica, željeznica, odlagališta otpada i sektora vodoopskrbe i odvodnje. Za projekte manje vrijednosti (najčešće do milijun eura) tijela ovlaštena od Europske Komisije i imenovana od Vlade Republike Hrvatske objavljuju javne pozive – natječaje na koje se mogu javiti određeni prijavitelji prema točno utvrđenim uvjetima prihvatljivosti. Što se tiče investicijskih projekata društvene infrastrukture, ovlaštena tijela Republike Hrvatske objavljuju pozive za rangiranje na indikativnoj listi projekata. Samo oni najspremniji za realizaciju mogu ići u proceduru za odobravanje, nakon čega se objavljuje ograničeni javni poziv za podnošenje projektne prijave od strane prijavitelja.

Priprema cjelokupnog prijavnog paketa u slučaju složenog projekta društvene infrastrukture, koji mogu biti interesantni manjim mjestima i općinama u Hrvatskoj kako bi poboljšali uvjete života svojim građanima, ili omogućili rast i zapošljavanje, zahtjeva značajna ulaganja u izradu idejnog rješenja, studija pred-izvodljivosti (u kojima bi analizirali problem i moguća rješenja, te dali pregled troškova i osnove za izradu projektnog zadatka), analize troškova i koristi (cost/benefit), zatim arhitektonsko-projektnog rješenja (glavni projekt) i na koncu studija izvodljivosti koja analizira sve čimbenike za realizaciju i samo korištenje novoizgrađene infrastrukture (troškovi izgradnje i korištenja i način pokrića tih troškova).

Dakle, jedan složeni projekt se najčešće sastoji od projektne ideje, gore navedene dokumentacije, i financijskog plana, odnosno budžeta. Jasno je da male i srednje tvrtke, pa i naselja, gradovi i općine nemaju kapaciteta izraditi takve opširne projektne aplikacije, te je nužna pomoć specijaliziranih tvrtki i stručnjaka.

U Hrvatskoj će u razdoblju 2014-2020 postojati nekoliko programa, koji će se ponavljati svake godine, a za cilj će imati poboljšanje prometne, turističke, kulturne, obrazovne i infrastrukture za zaštitu okoliša. Za svaki sektor prioritete određuju naši Operativni programi, na osnovu kojih se pripremaju javni pozivi.Share:

 • Google+
 • LinkedIn

   

   

  Copyright © 2014 PHIN